Fatpump för vätska

av | 05 November, 2019

En bra pump för olika vätskor är en fatpump. En fatpump fungerar att använda när det handlar om olika vätskor som syror, alkalier, lösningsmedel, kemikalier, bränslen, viskösa vätskor och så vidare. Denna form av pump är vanlig att se inom flera olika branscher. Bland annat brukar de finnas inom verkstadsindustrin, kemiindustrin, livsmedelsindustrin och andra. Fatpumpar är bra eftersom du kan använda dem till att pumpa ut vätska från bland annat dunkar, tankar, fat eller stora behållare. Det blir inget spill samt att du slipper lyfta tungt. En pump innebär att jobbet går snabbt och det görs på ett säkert sätt. Du som känner att du har behov av denna sorts pump, du kan vända dig till Telfa. Hos dem hittar du en massa olika sorters pumpar för olika ändamål.

Fatpumpar och andra pumpar hos Telfa

Du hittar som sagt fatpumpar hos Telfa. Du kan kika närmare på dem via https://www.telfa.se/produkter/fatpumpar. Detta företag har över 40 års erfarenhet av denna bransch. Dessutom så besitter de en specialistkompetens. Du kan därmed vända dig till dem oavsett vad det är för pump du har behov av. När det gäller en fatpump så har den ett rörformat pumpverk och en motor samt att det finns flera tillbehör som gör det lätt att använda denna pump. Bland tillbehören till denna pump finns det bland annat pistolventil, flödesmätare samt fat- IBC genomföringar. Märket på de pumpar av detta slag hos Telfa är FLUX. De håller bra och är säkra att använda och de kommer även i olika driftalternativ. Bland annat så finns det batterimotor, tryckluftsmotor, enfasmotor och trefasmotor. Pumparna finns också i tätningslöst utförande så att du kan använda den till lättantändliga och aggressiva vätskor.