Om skå flygplats

Verksamheten på Skå-Edeby flygplats
 

Skå-Edeby flygplats har funnits i ca 60 år. Aktiviteten kulminerade för drygt 10 år sedan och har nu minskat till mellan hälften och fjärdedelen av trafiken under rekordåren.

Flygplatsen är en viktig resurs i det mellansvenska allmänflyget och därmed bland annat i den svenska idrottsrörelsen. På fältet förekommer pilotutbildning, klubbflygning, flygning i samhällets tjänst för FFK, sportflygning, veteran- och hembyggesflyg och ren rekreationsflygning samt ibland även ambulans- och polisflyg. För samhällets långsiktiga försörjning med piloter är det mycket betydelsefullt med ett lugnt fält där elever kan göra sina första landningsförsök respektive första ensamflygningar utan stress. På Skå-Edeby bedrivs också visst modellflyg och omedelbart intill flygfältet utövas motorcykelsport.

Flygfältet bidrar verksamt till flora och fauna i trakten eftersom en stor gräsyta hålls öppen. Det är också en tillgång för kommunen där folkfester och evenemang kan hållas i samverkan mellan flygplatsföreningen och lokala organisationer.

Ett stort antal flygplan rör sig varje dag i området runt Skå-Edeby. De flesta av dessa har ingen anknytning till Skå-Edeby utan är på väg till eller från någon av de större flygplatserna i Stockholmstrakten (Arlanda, Bromma, Barkarby, Tullinge).

Skå Flygplatsförening har ett åttiotal medlemmar, mestadels fysiska personer men också Tekniska Högskolans Flygklubb (THF, en klubb öppen för alla) som är medlem i föreningen som juridisk person och själv räknar ett hundratal medlemmar. På fältet agerar också utbildare för avancerad flygning. Flygplatsen besöks ofta av plan från flygskolor på Bromma.