Notam

Notam information is now available on facebook

Skå flygplatsförening på facebook 

Airport Manager / Airport mgr Johan Petersson +46 70 685 36 74

 

Information om flygfältet

Flygplatsen är ett gräsfält och har alltså inte hårdgjorda ytor på start- och landningsstråk. På flygplatsen finns ett 800 x 50 m stråk 11/29 (med start- och landningsriktningarna 110° för start österut när vinden blåser från öster, respektive 290° för start västerut mot västlig vind). Vidare finns ett korsande 650 x 65 m stråk 03/21 (med startriktningarna 030° respektive 210° ). Eftersom ytorna kan bli för mjuka efter regn etc råder PPR ("prior permission required"). Tillstånd för landning inhämtas genom att man kontrollerar denna websida.

 

Start Bana 29, Morsarvet

Svenska Flygfält sid 1

Svenska Flygfält sid 2